Gestió de Comunitats

Ens esforcem per garantir la satisfacció dels nostres clients i per oferir solucions adaptades a les seves necessitats per assegurar la màxima rendibilitat i tranquil·litat en la gestió de les seves propietats.

Què fem per les comunitats?

En la gestió de comunitats de propietaris, ens encarreguem de les següents tasques:

 • Supervisar el bon funcionament de l’edifici, les instal·lacions i serveis.
 • Elaborar el pressupost de despeses i ingressos.
 • Vetllar per la conservació i manteniment de l’edifici.
 • Implementar els acords presos sobre obres, efectuar pagaments i cobraments.
 • Si cal, actuar com a secretari de la Junta i custodiar la documentació.
 • Dur a terme les funcions assignades per la Junta.
 • Assessorar a la comunitat en temes rellevants.
 • Notificar sinistres a les asseguradores.
 • Gestionar les relacions laborals amb els empleats de la finca.
 • Realitzar una comptabilitat adequada i advertir sobre possibles impagaments.
 • Fomentar la convivència entre els membres de la comunitat.

Contacta amb nosaltres

Necessites més informació?
Estem a la seva disposició per respondre a qualsevol pregunta o inquietud que puguis tenir sobre la gestió de la seva comunitat.