Especialistes en la gestió i administració de propietats immobiliàries

Atenció personalitzada per a cada finca.

Som especialistes en la gestió i administració de propietats immobiliàries i oferim una àmplia gamma de serveis per a propietaris d’immobles, comunitats de veïns i propietaris individuals.

Els nostres valors

En la nostra administració de finques, la transparència, l’ètica i l’eficiència són valors fonamentals que guien la nostra forma de treballar.

Experiència i professionalitat

Horitzontal Administracions S.L. es constitueix com a societat el 10 de novembre de 2005 sota número de protocol 3621, constant inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona des del 21 de novembre de 2005, tom 2133 de la secció de societats, foli 157, fulla T-32277 i inscripció primera.

La nostra activitat principal comprèn l’administració de finques i/o comunitats de propietaris, així com la gestió de patrimonis, tal com es descriu en l’article nº2 dels Estatuts de la seva societat.

Des de principis del 2006 exercim aquestes tasques en la localitat d’El Vendrell, amb més de cent immobles que ja confien en la nostra professionalitat.

Les nostres garanties

A través del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona, tenim concertada una assegurança de responsabilitat civil davant de qualsevol omissió o negligència, tot això amb la finalitat de garantir la tranquil·litat dels nostres clients.

Els camps d’actuació

El nostre camp d’actuació comprèn tot el sector immobiliari, des d’immobles rústics o urbans, en règim d’explotació directa, arrendament, propietat horitzontal o qualsevol altra; fins a l’administració de cooperatives d’habitatges i comunitats de propietaris, centres comercials, camps i ports esportius, urbanitzacions amb serveis, instal·lacions i annexos comuns; entitats col·laboradores de la gestió urbanística i, en general, totes les comeses que tinguin relació amb l’administració de béns immobles.