qui som

 

 

 

horitzontal administracions s.l. com a societat es constitueix el 10 de novembre de 2005 sota número de protocol 3621, constant inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona des del 21 de novembre de 2005, tom 2133 de la secció de societats, foli 157, fulla T-32277 i inscripció primera.

Las seva activitat principal comprèn l'administració de finques i/o comunitats de propietaris, així com la gestió de patrimonis, tal i com es descriu en l'article nº2 dels Estatuts de la seva societat.

Des de principis del 2006 exerceix aquestes tasques en la localitat de El Vendrell, amb més de trenta immobles que ja confien en la seva professionalitat.