les nostres garanties

 

 

El nostre despatx professional, a través del Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona, té concertada una assegurança de responsabilitat civil davant de qualsevol omissió o negligència, tot això amb la finalitat de garantir la tranquil·litat dels nostres clients.

Al marge d'aquestes garanties, els Col·legis exerceixen la seva activitat disciplinària quan l'actuació dels seus professionals s'aparta de les normes professionals o deontològiques.