camp d'actuació

 

El nostre camp d'actuació comprèn tot el sector immobiliari, des d'immobles rústics o urbans, en règim d'explotació directa, arrendament, propietat horitzontal o qualsevol altra; fins a l'administració de cooperatives d'habitatges i comunitats de propietaris, centres comercials, camps i ports esportius, urbanitzacions amb serveis, instal·lacions i annexos comuns; entitats col·laboradores de la gestió urbanística i, en general, totes les comeses que tinguin relació amb l'administració de béns immobles.